fbpx

Vekstbyen Lillestrøm

Finnes garantert økonomisk vekst? Ja, i Lillestrøm er det faktisk slik. Beliggenheten, kloss inntil hovedstaden og ti minutter med tog til Gardermoen og resten av verden, gjør at regionen er dømt til vekst. 

Men det er bare en side av saken. Stadig flere velger å bo og arbeide i Lillestrøm og omegn. Stadig flere gründere og bedrifter velger Lillestrøm, nettopp fordi de ser mulighetene som ligger her, med sterke kompetanseklynger og spesialiserte teknologimiljøer.

Lillestrøm vil oppleve en eventyrlig vekst. Derfor er vi med på oppturen.

«Beliggenheten gjør Lillestrøm til et naturlig midtpunkt for spennende forsknings- og innovasjonsmiljøer»

Lillestrøm Eiendomsforum

Lillestrøm Eiendomsforum

Lillestrøm Eiendomsforum består av et tredvetalls gård- og grunneiere som forvalter, utvikler og bygger Lillestrøm by. Målet for Lillestrøm Eiendomsforum er å skape et nettverk for inspirasjon, læring og utvikling for eiendomsbesittere i Lillestrøm by. Et sterkt eiendomsforum i samspill med både politisk og administrativ side i kommunen – skal sammen jobbe for en mer helhetlig og samordnet utvikling.

Lillestrøm Eiendomsforum

Lillestrøm Eiendomsforum består av et tredvetalls gård- og grunneiere som forvalter, utvikler og bygger Lillestrøm by. Målet for Lillestrøm Eiendomsforum er å skape et nettverk for inspirasjon, læring og utvikling for eiendomsbesittere i Lillestrøm by. Et sterkt eiendomsforum i samspill med både politisk og administrativ side i kommunen – skal sammen jobbe for en mer helhetlig og samordnet utvikling.

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kunnskapsbyen er en medlemsorganisasjon for næringsliv, offentlig sektor og utdanning & forskning. Oppdraget er næringsutvikling innen voksende bransjer som energi, klima og teknologi, samt profilering av regionen som en attraktiv lokasjon for et samlet næringsliv. 

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kunnskapsbyen er en medlemsorganisasjon for næringsliv, offentlig sektor og utdanning & forskning. Oppdraget er næringsutvikling innen voksende bransjer som energi, klima og teknologi, samt profilering av regionen som en attraktiv lokasjon for et samlet næringsliv. 

Norges Varemesse

Drømmedestinasjon

Vi har stor tro på Lillestrøm som drømmedestinasjon for aktører med nasjonalt og internasjonalt nettverk og avdelinger.

Bakgrunnen for vårt engasjement

Bakgrunnen for vårt engasjement i prosjektet et at vi er i gang med å byutvikle messeområdet på 120 mål, kun 300 m syd for kollektivpunktet i sentrum, til et miljømessig, urbant og aktivt sentrumsområde. Her vil det bli næringsbygg, hotell, handel og et mobilitetshus for Lillestrøm by og messebesøkende samtidig som dagens aktiviteter i messesenteret fortsetter. 

Møteplass for innovasjon

Denne del av sentrum vil bli møteplass for innovasjon, handel, kultur, idrett, nasjonale- og internasjonale messer og kongresser. Med oss i arbeidet med å transformere området til en fremtidsrettet og attraktiv bydel har vi, med A-lab i spissen, erfarne aktører med bred kompetanse innen byutvikling. Vi ønsker å bidra til at Lillestrøm by blir et naturlig sted å etablere bedrifter og innovative og kunnskapsintensive arbeidsplasser.

Norges Varemesse

Drømmedestinasjon

Vi har stor tro på Lillestrøm som drømmedestinasjon for aktører med nasjonalt og internasjonalt nettverk og avdelinger.

Bakgrunnen for vårt engasjement

Bakgrunnen for vårt engasjement i prosjektet et at vi er i gang med å byutvikle messeområdet på 120 mål, kun 300 m syd for kollektivpunktet i sentrum, til et miljømessig, urbant og aktivt sentrumsområde. Her vil det bli næringsbygg, hotell, handel og et mobilitetshus for Lillestrøm by og messebesøkende samtidig som dagens aktiviteter i messesenteret fortsetter. 

Møteplass for innovasjon

Denne del av sentrum vil bli møteplass for innovasjon, handel, kultur, idrett, nasjonale- og internasjonale messer og kongresser. Med oss i arbeidet med å transformere området til en fremtidsrettet og attraktiv bydel har vi, med A-lab i spissen, erfarne aktører med bred kompetanse innen byutvikling. Vi ønsker å bidra til at Lillestrøm by blir et naturlig sted å etablere bedrifter og innovative og kunnskapsintensive arbeidsplasser.

Vi ser at Lillestrøm er en by i sterk vekst

En av de største styrkene til byen er beliggenheten. Lillestrøm ligger sentralt til med kort reisevei til både Oslo og Gardermoen. En annen del av Lillestrøms vekst finner vi på Kjeller med sitt teknologiske miljø i verdensklasse som bør kunne tiltrekke seg teknologiske bedrifter til byen. Det er også et politisk ønske og vilje til å utvikle byen til en næringsdestinasjon, samt bygge boliger i sentrum. Det er derfor ingen tvil om at Lillestrøm er på vei oppover.

Vi ser at Lillestrøm er en by i sterk vekst

En av de største styrkene til byen er beliggenheten. Lillestrøm ligger sentralt til med kort reisevei til både Oslo og Gardermoen. En annen del av Lillestrøms vekst finner vi på Kjeller med sitt teknologiske miljø i verdensklasse som bør kunne tiltrekke seg teknologiske bedrifter til byen. Det er også et politisk ønske og vilje til å utvikle byen til en næringsdestinasjon, samt bygge boliger i sentrum. Det er derfor ingen tvil om at Lillestrøm er på vei oppover.

Mulig-hetenes by

Ambisjon

Lillestrøm er både regionshovedstad og Norges 3. største kollektivknutepunkt, og den klare ambisjonen fra kommunens side er å videreutvikle et attraktivt sted å bo, jobbe og etablere arbeidsplasser.

Visjon og byutvikling

I byutviklingsplanen for Lillestrøm er visjonen for 2060 beskrevet som at Lillestrøm skal bli en kompakt og mangfoldig by, med et nettverk av attraktive bydeler som utfyller hverandre og inviterer til investering, innovasjon, arbeidsplasser og gateliv.

 

Lillestrøm er «dømt til vekst» i følge Telemarksforskning, og er i utvikling akkurat nå. For store aktører er det fortsatt mulig å bidra til å sette sitt preg på videre utvikling og å skape en egen identitet rundt en by i vekst.

Kompetanse

Det er allerede sterke kompetanse miljøer både innen blant annet energi og helse i Lillestrøm, og en næringsutviklingsstrategi knyttet til ytterligere styrking av eksisterende kompetansemiljøer er under arbeid. En rekke forskningsinstitutter, storbyuniversitetet OsloMet og Norges Varemesse har allerede sitt tilholdssted i Lillestrøm.

Mulighetenes by

Ambisjon

Lillestrøm er både regionshovedstad og Norges 3. største kollektivknutepunkt, og den klare ambisjonen fra kommunens side er å videreutvikle et attraktivt sted å bo, jobbe og etablere arbeidsplasser.

Visjon og byutvikling

I byutviklingsplanen for Lillestrøm er visjonen for 2060 beskrevet som at Lillestrøm skal bli en kompakt og mangfoldig by, med et nettverk av attraktive bydeler som utfyller hverandre og inviterer til investering, innovasjon, arbeidsplasser og gateliv.

 

Lillestrøm er «dømt til vekst» i følge Telemarksforskning, og er i utvikling akkurat nå. For store aktører er det fortsatt mulig å bidra til å sette sitt preg på videre utvikling og å skape en egen identitet rundt en by i vekst.

Kompetanse

Det er allerede sterke kompetanse miljøer både innen blant annet energi og helse i Lillestrøm, og en næringsutviklingsstrategi knyttet til ytterligere styrking av eksisterende kompetansemiljøer er under arbeid. En rekke forskningsinstitutter, storbyuniversitetet OsloMet og Norges Varemesse har allerede sitt tilholdssted i Lillestrøm.

Fremtidens grønne by

For Akershus Energi er Lillestrøm en essensiell del av vår satsing innen energi og bærekraft. Vi har store ambisjoner med energihuset i Lillestrøm.

Byen har alle forutsetninger for å bli en primus motor for næringsutvikling og innovasjon for framtidens energi- og teknologiløsninger.

Fremtidens grønne by

For Akershus Energi er Lillestrøm en essensiell del av vår satsing innen energi og bærekraft. Vi har store ambisjoner med energihuset i Lillestrøm.

Byen har alle forutsetninger for å bli en primus motor for næringsutvikling og innovasjon for framtidens energi- og teknologiløsninger.

SBB Samfunnsbygg

Samfunnsbygg

Vi eier, forvalter og utvikler eiendom, og er i dag Nordens største, og en av Europas største eiere av samfunnsbygg. 

Samfunnsinstitusjoner

SBB er gårdeier for viktige samfunnsinstitusjoner som tingretter, politi, helsehus, sykehus, omsorgsboliger, universitet/høyskoler, barnehager, fylkesmenn og offentlige kontorer.

Eiendomsverdi

Samlet eiendomsverdi på 80 mrd NOK, og vi har et mål om å øke denne verdien til 125 mrd NOK i løpet av de neste 5 årene.

Bakgrunnen for vårt engasjement

Det er mange gode grunner til at SBB ønsker å bidra inn i markedskampanjen «Bli med på oppturen», i samarbeid med andre dyktige eiendomsaktører i dette området. Selskapet eier viktige bygg i Lillestrøm, Kjeller og Jessheim, og har i tillegg ferdigregulerte tomter som man ønsker å utvikle med spennende og fremtidsrettede bedrifter/aktører. Man ønsker å være med på å skape et sterkere fokus på et spennende område i utvikling, kun 20 minutter fra Oslo sentrum. I tillegg ønsker vi å være med på å tiltrekke store offentlige aktører til et spennende og sentralt område nært knyttet opp til god infrastruktur og Gardermoen flyplass.

SBB Samfunnsbygg

Samfunnsbygg

Vi eier, forvalter og utvikler eiendom, og er i dag Nordens største, og en av Europas største eiere av samfunnsbygg. 

Samfunnsinstitusjoner

SBB er gårdeier for viktige samfunnsinstitusjoner som tingretter, politi, helsehus, sykehus, omsorgsboliger, universitet/høyskoler, barnehager, fylkesmenn og offentlige kontorer.

Eiendomsverdi

Samlet eiendomsverdi på 80 mrd NOK, og vi har et mål om å øke denne verdien til 125 mrd NOK i løpet av de neste 5 årene.

Bakgrunnen for vårt engasjement

Det er mange gode grunner til at SBB ønsker å bidra inn i markedskampanjen «Bli med på oppturen», i samarbeid med andre dyktige eiendomsaktører i dette området. Selskapet eier viktige bygg i Lillestrøm, Kjeller og Jessheim, og har i tillegg ferdigregulerte tomter som man ønsker å utvikle med spennende og fremtidsrettede bedrifter/aktører. Man ønsker å være med på å skape et sterkere fokus på et spennende område i utvikling, kun 20 minutter fra Oslo sentrum. I tillegg ønsker vi å være med på å tiltrekke store offentlige aktører til et spennende og sentralt område nært knyttet opp til god infrastruktur og Gardermoen flyplass.

Vi har tro på Lillestrøms plassering

Lillestrøm er tett på Oslo og resten av verden. Vi ser det som naturlig å satse på næringsutvikling i Lillestrøm da det i dag finnes viktige kompetansemiljøer innenfor helse, teknologi og miljø, og vi ønsker å gjøre dette enda bedre. Som eier av Romerike Helsebygg, som er et knutepunkt for helse i regionen, ønsker vi å være med på å etablere og utvikle en helseklynge for å bidra til å øke verdiskapingen i Lillestrøm, skape flere arbeidsplasser og gi innbyggerne bedre, fremtidsrettede og bærekraftige helsetjenester. Lillestrøm by har startet en spennende reise og vi ser frem til å være med videre fremover.

Vi har tro på Lillestrøms plassering

Lillestrøm er tett på Oslo og resten av verden. Vi ser det som naturlig å satse på næringsutvikling i Lillestrøm da det i dag finnes viktige kompetansemiljøer innenfor helse, teknologi og miljø, og vi ønsker å gjøre dette enda bedre. Som eier av Romerike Helsebygg, som er et knutepunkt for helse i regionen, ønsker vi å være med på å etablere og utvikle en helseklynge for å bidra til å øke verdiskapingen i Lillestrøm, skape flere arbeidsplasser og gi innbyggerne bedre, fremtidsrettede og bærekraftige helsetjenester. Lillestrøm by har startet en spennende reise og vi ser frem til å være med videre fremover.

Lillestrøm-Banken

Vi har i over 130 år finansiert og gitt råd til regionens næringsliv, eiendomsutviklere og eiendomsmeglere, slik at vi sammen har utviklet Lillestrøm til det vi er i dag.

Oppturen fortsetter og vi vil være med å tilrettelegge for at vi kan skape flere arbeidsplasser og innbyggervekst i tiden som kommer. Banken er til for deg og lokalmiljøet og ønsker velkommen til Lillestrøm.

LillestrømBanken

Vi har i over 130 år finansiert og gitt råd til regionens næringsliv, eiendomsutviklere og eiendomsmeglere, slik at vi sammen har utviklet Lillestrøm til det vi er i dag.

Oppturen fortsetter og vi vil være med å tilrettelegge for at vi kan skape flere arbeidsplasser og innbyggervekst i tiden som kommer. Banken er til for deg og lokalmiljøet og ønsker velkommen til Lillestrøm.

Ahlin Kommunikasjon

Det er mange sterke miljøer i Lillestrøm. Byen har faktisk mulighet til å bli selve hovedstaden for en rekke kompetansklynger. Grunnen er enkel; her finnes et inkluderende næringsliv hvor man hjelper hverandre frem. Det vet vi av erfaring, for vi er selv en del av en slik klynge.

Vårt bidrag tilbake er derfor «Omdømmeprisen», hvor vi retter positiv oppmerksomhet mot bedrifter og mennesker som bidrar til Lillestrøms gode renommé. Toppen av kransekaka? Det hadde vært om NRK kom hit og gjorde Lillestrøm til mediebyen!

Ahlin Kommunikasjon

Det er mange sterke miljøer i Lillestrøm. Byen har faktisk mulighet til å bli selve hovedstaden for en rekke kompetansklynger. Grunnen er enkel; her finnes et inkluderende næringsliv hvor man hjelper hverandre frem. Det vet vi av erfaring, for vi er selv en del av en slik klynge.

Vårt bidrag tilbake er derfor «Omdømmeprisen», hvor vi retter positiv oppmerksomhet mot bedrifter og mennesker som bidrar til Lillestrøms gode renommé. Toppen av kransekaka? Det hadde vært om NRK kom hit og gjorde Lillestrøm til mediebyen!

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS