fbpx

Oppturen har
så vidt startet

Det spesielle med Lillestrøm er naturligvis plasseringen. Imellom hovedstad og hovedflyplass vokser en storby frem – i smørøyet av Østlandet og landets største arbeidsmarked. Og her er ennå godt med plass!

Lillestrøm er dømt til vekst! Kommune og næringsliv har en aktiv strategi for å skape den veksten man vil ha. Arealene er her, kompetansen er her, og utviklingsmulighetene for sentrumsnære områder er store.

To personer på vei til jobb ved Portalen i Lillestrøm - Bli med på oppturen

«Bærekraft, samarbeid og moderne byutvikling er nøkkelord som beskriver den nye Lillestrøm-regionen»

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kompetanse-
klynger som hjelper hverandre oppover

Rocket science? Ja visst. Det driver de med på Kjeller, med sine mange teknologimiljøer. FFI har f.eks. levert komponenter til Mars-rovere! I tillegg finnes sterke miljøer innen IoT, bærekraft og helse. Alle disse er viktige brikker i at Lillestrøm har et kraftig momentum, ettersom man trekker på hverandres spesialiserte kunnskap.

Energiklyngen

Samler noen av de ledende aktørene på verdensbasis for å gjøre Norge til innovasjons-hub for solenergi og hydrogen.

Helseklyngen

Et helsenettverk med sentrale aktører setter utvikling av helsenæringen, forskning og bedre helsetjenester på agendaen i regionen. 

Forskningsparken Kjeller

Sammen blir man sterkere. Forskningsparken Kjeller samler 40 miljøer innen forskning, innovasjon og teknologi.

Fornybarhovedstaden?

Ja, Lillestrøm har alle forutsetninger. Sol-, vind- og vannkraft er representert. Hydrogen- og batteriteknologi likeså. Og miljøene er ledende innen sine felt. Om få år ser kanskje alle til Lillestrøm!

Portrettbilde med møteaktivitet i bakgrunnen - Bli med på oppturen - Lillestrøm
Person skriver på tavle i et møterom i Lillestrøm - Bli med på oppturen

Se en hel bydel vokse opp

Eksponent for Lillestrøms ambisjoner: Nært bykjernen vil et helt kvartal med bolig, næring og grøntområder dukke opp. En god miks og et godt eksempel på Lillestrøms vekststrategi.

Meierikvartalet bygges - Bli med på oppturen - Lillestrøm
Meierikvartalet - Bli med på oppturen - Lillestrøm

Før- og etterbilder av Meierikvartalet

Splitter nye næringslokaler rett ved Norges tredje største kollektivknutepunkt

Ta kontakt

Bærekraftige næringslokaler

Næringssjef i Lillestrøm Kommune - Maria Hermansdatter Hoff - Bli med på oppturen

Maria Hermansdatter Hoff

Næringssjef i Lillestrøm kommune

Bli med på oppturen!

Bestill befaring av Lillestrøm
med næringssjefen.

Hvilken vekst skal Lillestrøm ha? På initiativ fra næringslivet holdes Lillestrømkonferansen årlig for å skape begeistring, bygge identitet og synlighet for Lillestrøm.

Les mer om Lillestrømkonferansen

UiO og Kjeller-instituttene inn i fremtidens teknologi

UiO er svært glade for å endelig kunne annonsere at masterprogrammet Master i romsystemer blir en realitet fra høsten 2023.

Universitetsbyen Lillestrøm – the place to be!

– Fremtidsrettede næringer bør se til Lillestrøm nå, sier ordfører Jørgen Vik.

– Vil vite hvordan Lillestrøm får det til

Det reiser seg fortløpende nye bygg i Lillestrøm, og flere svært spennende aktører er på vei de neste årene.

Er du interessert i det forholdsvis ukjente som skjer i Lillestrøm? I podcast-serien Mysteriet Lillestrøm av Noveatur blir vi kjent med spennende mennesker, avanserte bedrifter og teknologiske nyvinninger i verdensklasse.

Lytt til Mysteriet Lillestrøm
Meierikvartalet i Lillestrøm - Bli med på oppturen
Portrettbilde i næringslokale i Lillestrøm - Bli med på oppturen

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS