fbpx

Publisert: 11.05.2022

Kilde: Oppturen

Del artikkel:

Ny opptur for Lillestrøm

Ny opptur for Lillestrøm

Næringssjefen i Lillestrøm kommune jubler etter at regjeringen ba OsloMet bare vurdere Lillestrøm som sted for å etablere campus Romerike.

Publisert: 11.05.2022

Kilde: Oppturen

Maria Hermansdatter Hoff
Maria Hermansdatter Hoff

– Det er utrolig bra at departementet kommer så tydelig på banen og både legger lokaliseringsdebatten død en gang for alle og ikke minst understreker at dette ikke bare skal være en liten satellitt, men en betydelig del (minst 20 %) av universitetets virksomhet. Dette er bra for både Lillestrøm og hele regionen rundt, sier næringssjef i Lillestrøm kommune, Maria Hermansdatter Hoff.

Viktigst på lang tid

Kunnskapsdepartementet ber OsloMet blant annet jobbe videre med ulike gjennomføringsmodeller for campus på Romerike og en grundigere vurdering av sammenhengen mellom studietilbudet i Pilestredet og på Romerike før det kan fattes et endelig vedtak, heter det i pressemeldingen fra regjeringen.

– Hvor viktig er det for Lillestrøm at dette nå kommer på plass når det gjelder å være en attraktiv by?

– Dette tror jeg er den viktigste enkeltbeslutningen som er gjort siden Gardermoen/Gardermobanen for utvikling av Lillestrøm. Med over 4000 studenter og flere hundre akademisk ansatte vil dette bli en viktig drivkraft i byen, og ha en tiltrekningskraft også for andre virksomheter.

Regner med ringvirkninger

Næringssjefen er klar på at hun forventer dette vil gjøre Lillestrøm enda mer attraktivt for næringslivet. Det er ikke bestemt nøyaktig hvor i Lillestrøm universitetet skal flytte. Kommunen har foreslått fire tomter for OsloMet, men den endelige avgjørelsen er det universitetet som tar.

– Jeg har satt meg klar og venter på første telefon om nyetablering som følge av denne beslutningen. Nå skal vi utvikle Universitetsbyen Lillestrøm, og vise frem at Lillestrøm vil være et godt alternativ for både studenter og ansatte i universitetssektoren, sier næringssjefen.

Her kan du lese brevet fra Kunnskapsdepartementet til OsloMet om den videre jobben med campus Romerike.

Tilbake

Del artikkel:

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS