fbpx

Publisert: 10.05.2021

Kilde: Linstow (pressemeldning)

Del artikkel:

Linstow AS eier, forvalter og utvikler eiendom innen flere eiendomssegmenter (bolig, hotell, helse, kontor, handel m.fl..), både i Norge og i utlandet. Linstow AS er heleid av Awilhelmsen AS, som kjøpte selskapet og tok det av børs i 1999. Awilhelmsen AS er et familieeid investeringsselskap.

Linstow får 16 mill. til forskning på helsefremmende stedsutvikling

Linstow får 16 mill. til forskning på helsefremmende stedsutvikling

Eiendomsselskapet Linstow skal sammen med forskningsinstituttet SINTEF utvikle ny kunnskap om hvordan et sted blir helsefremmende i praksis. Forskningsprosjektet «Building Health – Helsefremmende stedsutvikling» har en ramme på 32 millioner kroner, hvorav 16 millioner kroner er tildelt i støtte fra Norges Forskningsråd.

Hege Hidle Aasen, direktør for Linstow Helse
Foto: Anita Arntzen 

Publisert: 10.05.2021
Kilde: Linstow (pressemeldning)

Linstow AS eier, forvalter og utvikler eiendom innen flere eiendomssegmenter (bolig, hotell, helse, kontor, handel m.fl..), både i Norge og i utlandet. Linstow AS er heleid av Awilhelmsen AS, som kjøpte selskapet og tok det av børs i 1999. Awilhelmsen AS er et familieeid investeringsselskap.

-Jeg er utrolig glad for denne støtten fra Forskningsrådet. Det er en anerkjennelse av at arbeidet vi gjør der vi ser på helse og eiendom i sammenheng, ligger helt i forskningsfronten og representerer noe nytt for eiendomsbransjen.Gjennom en mer helhetlig planlegging av bygg og nærmiljø, der kunnskap om hva som gir bedre folkehelse for den enkelte integreres i utviklingsprosessen, kan vi på sikt bidra til et bedre samfunn. Forskning viser at bygg og nærmiljø ikke alltid tas i bruk slik det er planlagt, og det er behov for mer kunnskap om hvordan et sted kan bli helsefremmende i praksis, sier Hege Hidle Aaser, direktør for Linstow Helse.

Gjennom den fire år lange prosjektperioden skal Linstow og SINTEF sammen utvikle helsefremmende fysiske og sosiale løsninger, som gjennom nye arbeidsprosesser støttet av teknologi, skal integreres i fremtidige eiendoms- og stedsutviklingsprosjekter.

Helse i fokus

Linstow er et av Norges ledende eiendomsselskap, og har de siste årene definert helse som et nytt satsingsområde.  Selskapet bygger opp en langsiktig portefølje innen helseeiendom og spesialiserer seg som en aktør innenfor steds- og byutvikling med et helseperspektiv. Målet er å skape gode bygg og nærmiljøer som er tilpasset og oppleves som gode og attraktive for alle. Man må lykkes med å skape løsninger som faktisk tas i bruk og resulterer i fysisk og sosial aktivitet. Dette innebærer en helhetstankegang der alle typer bygg, private og offentlige arealer ses i sammenheng og planlegges ut fra et helseperspektiv.

Nå har Linstow, sammen med forskningsinstituttet SINTEF, fått tildelt 16 millioner kroner i støtte fra Norges Forskningsråd for å utvikle kunnskapsbaserte konsepter og nye løsninger innen helsefremmende stedsutvikling.

Unikt forskningsprosjekt

-Den støtten vi har fått fra Norges Forskningsråd er svært viktig, og prosjektet vil kunne sette Linstow i stand til å tilby helt unike produkter i markedet. Målet er bomiljø og nærområder som stimulerer til fysisk aktivitet, sosial deltakelse, mestring og trygghet blant innbyggere og brukere. Vi vil se på hva som motiverer og engasjerer innbyggere til en aktiv livsstil uavhengig av kjønn, alder og funksjonsnivå, og dermed hvordan tilrette­­legging av fysiske omgivelser må skje. Vi vil også se på hvordan tilretteleggelser i fysisk miljø kan bidra til å utsette eller redusere behov for omsorgstjenester, f.eks. for eldre med og uten kognitiv svikt. Det skal utvikles konsepter som både kan integreres i større utviklingsprosjekter og i mindre infill-prosjekter, sier Aaser.

– Dette er et spennende forskningsprosjekt som vil kunne utgjøre en reell forskjell i samfunnet. Vi vil utvikle ny kunnskap om hvordan steder blir helsefremmende i praksis, og hvordan eiendomsutvikling kan være med på å skape synergier mellom stedsutvikling, folkehelse og innovasjon i omsorgsektoren, sier Jenny M. Bergschöld, forsker ved SINTEF Digital avd. Helse, og leder for forskningsaktivitetene i Building Health.

Lillestrøm og Larvik

Det er etablert en ressursgruppe i forskningsprosjektet bestående av Lillestrøm og Larvik kommune, Nordic Office of Architecture og Universell Utforming AS. Linstow ønsker å ta i bruk FoU resultater i forbindelse med utvalgte pågående prosjekter, som utvidelsen av Romerike Helsebygg i Lillestrøm og utviklingen av en helt ny bydel i Stavern, Sjøparken Agnes.

Romerike Helsebygg i Lillestrøm er Norges største kombinerte helsehus på 20.000 kvadratmeter og har over 800.000 besøkende hvert år. Nå skal helsebygget utvides og bli dobbelt så stort. Utvidelsen ses i sammenheng med naboeiendommen Lillestrøm bussterminal som sammen med helsebygget ligger på Norges tredje største kollektivknutepunkt. Området skal gjennom en betydelig transformasjon og mange mennesker vil ferdes her i fremtiden. 

I Stavern i Larvik kommune utvikler Linstow en ny bydel, Sjøparken Agnes, gjennom det deleide selskapet Agnes Utvikling AS. På det 250 mål store tomteområdet til gamle Agnes fabrikker planlegges og utvikles en ny helsefremmende bydel med boliger, kultur, servering, undervisning, samt andre næringsarealer.

-Den støtten vi har fått fra Norges Forskningsråd til arbeidet vårt innen helse og eiendomsutvikling, er motiverende og viser at vi er på rett vei. Resultatet av dette forskningsprosjektet vil kunne sette Linstow i stand til å tilby helt nye produkter i markedet, som vil komme både samfunnet og den enkelte bruker til gode, sier Per Mortensen, konsernsjef i Linstow.

Les mer om prosjektet på MittLillestrøm (+) 

Tilbake

Del artikkel:

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS