fbpx

Publisert: 19.05.2022

Kilde: Oppturen

Del artikkel:

– Vil vite hvordan Lillestrøm får det til

– Vil vite hvordan Lillestrøm får det til

Det reiser seg fortløpende nye bygg i Lillestrøm, og flere svært spennende aktører er på vei de neste årene. Lillestrøm kommune og Lillestrøm Eiendomsforum oppfordrer nå interesserte næringsaktører til å tørre å tenke litt langsiktig.

Publisert: 19.05.2022

Kilde: Oppturen

Styreleder i Lillestrøm Eiendomsforum, Kathinka Lien Augustine og næringssjef i Lillestrøm kommune, Maria Hermansdatter Hoff oppfordrer til å være rask.

– Jeg opplever en stadig økende etterspørsel etter næringsbygg i Lillestrøm, sier næringssjefen i Lillestrøm, Maria Hermansdatter Hoff.

– Folk har til og med fløyet hit fra Stavanger for å få vite mer.

Med et Lillestrøm-område med økende mangfold innenfor bo-områder, bygningstyper og kultur- og skoletilbud er det stadig flere aktører som tar kontakt med kommunen for å se på mulighetene for å etablere seg her, enten som leietaker i eksisterende eller kommende prosjekter eller for å finne tomt for å bygge eget.

– Noen vil ha noe veldig fort, og noen vil ha tomter til å bygge selv. Mange er også godt forberedt og har skjønt at Lillestrøm er et bra sted der det skjer det mye, sier næringssjefen.

Det siste beviset på nettopp det er den klare føringen fra Kunnskapsdepartementet om at OsloMet skal se til Lillestrøm by, og bare der, for å etablere Campus Romerike.

Bør handle nå

Hoff og Kathinka Lien Augustine i Lillestrøm Eiendomsforum utfordrer derfor særlig de større aktørene til å hoppe på toget nå dersom de har flytteplaner.

– Dette er tidkrevende prosesser, og hvis de vil inn i Lillestrøm, må de tenke på det. Det er et løp som tar litt tid, sier Kathinka Lien Augustine styreleder i Lillestrøm Eiendomsforum og prosjektleder for Stor-Oslos prosjekt Meierikvartalet midt i Lillestrøm sentrum.

Hoff og Augustine er sikre på at Lillestrøm er på rett vei.

Begge er klokkeklare i troen på at Lillestrøm nå virkelig er på rett vei med tanke på å tiltrekke seg både arbeidsgivere, arbeidskraft og ikke minst nye innbyggere. For byen er i kraftig endring. Fra å være det mange omtalte som en togstasjon med et fotballag, til å bli en skikkelig by med et variert tilbud de aller fleste vil kunne føle seg hjemme i.

– Jeg håper at man får realisert prosjektene som byen og politikerne vil ha, at vi får gode bomiljøer med urbane kvaliteter og gjennom det trekke til oss flere innbyggere. Da vi i Stor-Oslo Eiendom startet opp prosjektet Meierikvartalet, spurte vi folk i byen hva de ønsket seg. Da snakket mange om at Lillestrøm er en «pensjonistby» uten møteplasser. Vi fokuserte derfor særlig på å utvikle kvaliteter i byggenes førsteetasjer og møteplasser. Vi tror derfor vi har klart å treffe en bredere markedsgruppe, også flere yngre, sier Augustine.

Både samarbeid og konkurranse

Hun ser også at eiendomsutviklerbransjen er i endring og at flere er flinkere til å «se utenfor eget prosjekt»

– Bransjen gjennomgår en tydelig utvikling, hvor flere går fra å være bolig- eller prosjektutvikler til byutvikler. Jeg tror bransjen har endret seg mye de siste årene. Det handler ikke lenger bare om mur og betong, men om aktører med bedre bestillerkompetanse på bærekraftige prosjekter.

Nettopp denne utviklingen kan vise seg å bli gull verdt for Lillestrøm by og kommunen. I Lillestrøm Eiendomsforum ser de at utbyggernes egen kompetanse og positivitet til å støtte andre aktører går hånd i hånd. Augustine fremhever at de i Lillestrøm Eiendomsforum har klart å utvikle en kultur der utviklerne er en del av noe større snarere enn kun å være konkurrenter.

– Nå kommer for eksempel OsloMet inn i byen, og vi er flere utbyggere i Lillestrøm Eiendomsforum som konkurrerer om prosjektet. Det er et så stort løft for byen at vi heier på hverandre. Vi har besluttet at Eiendomsforum er et sted der vi ikke bare fronter egne prosjekter, men jobber for samhandling, sier Augustine.

– Det ringte blant annet en ordfører som lurte på hvordan vi får til dette, hvordan Eiendomsforum faktisk virker, supplerer næringssjefen.

– Eiendomsforum er et viktig forum der alle enkeltaktørene sier at helheten er viktigere en de enkelte delene. Hvis de skulle jobbet hver for seg, hadde det blitt en og en blokk, men nå tenker de på hvordan helheten vil bli hvis de tenker sammen, en helhet for byen.

Trekker i samme retning

Lillestrøm Eiendomsforum og kommunen har også faste dialogmøter to ganger i året pluss frokostmøter, og en del av dette er satt av til kunnskapsheving mellom partene.

– Det finnes mange myter om hvordan både utviklere og kommunen er, så det er lurt å snakke sammen om hvorfor ting er viktige, det å forstå hva som skal til for å få et byggeprosjekt og se sammenhengen mellom tid og økonomi. Jeg tror vi kan jobbe sammen for å øke attraktiviteten til Lillestrøm som bo- og arbeidssted. Det blir mange prosesser og ulike ståsteder, men vi drar dette sammen, sier Hoff.

Tilbake

Del artikkel:

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS