fbpx

Publisert: 04.03.2022

Kilde: Oppturen

Del artikkel:

Lillestrøm har alle ingrediensene for vekst

Lillestrøm har alle ingrediensene for vekst

Lillestrøm er stadig på offensiven, og med nytt politisk styre har byen fått en driftig vossing ved roret. Hvilke tanker gjør ordføreren seg om lokal og regional næringsutvikling? Vi tok en prat med Kjartan Berland (H), ordfører i Lillestrøm kommune.

Publisert: 04.03.2022

Kilde: Oppturen

Boltreplass for næring

– Lillestrøm har ledig plass til de som ønsker å etablere seg her. Både for arealkrevende næring på Heia og Berger, men også for annen næringsvirksomhet som ønskes etablert i nærheten av kollektive knutepunkter, åpner Kjartan med.

Det blir raskt åpenbart at den nye ordføreren har tydelige idéer for hvilken retning næringsutviklingen skal gå, og ikke minst, at Lillestrøm byr på muligheter få andre byer kan by på:

– Kombinasjonene av tilgjengelig areal og nærhet til kollektivknutepunkter er et stort fortrinn for kommunen. Lillestrøms plassering, med nærhet til både hovedstaden og landets hovedflyplass, er helt unik – kanskje også i europeisk sammenheng! fastslår ordføreren.

«I Lillestrøm er vi tett på verden, og verden er tett på oss.»
Kjartan Berland, ordfører i Lillestrøm kommune

– Det er ikke bare i området rundt Lillestrøm stasjon at det planlegges for utbygging til blant annet næring. I områdene rundt stasjonene både på Frogner, på Sørumsand og i Fetsund er det ledig areal til nyetableringer, påpeker Kjartan.

Eksisterende fagmiljøer og tilgang på kompetent arbeidskraft

Det finnes allerede gode eksempler på at næringslivet i Lillestrøm mestrer øvelsen å kombinere bærekraft, innovasjon og forretningsutvikling. Kjartan peker på innovasjonskraft og eksisterende kompetanse som viktig ingrediens:

– Det at vi allerede har etablerte kompetansemiljøer innenfor fremtidsrettede bransjer som klima, energi, miljø og helse gjør Lillestrøm ekstra attraktivt for virksomheter som er på utkikk etter områder å etablere seg i, forteller Kjartan.

– Lillestrøm er i tillegg i ferd med å bli en studentby, en region for både høyere utdanning og yrkesfag. Det er allerede besluttet at OsloMet skal etablere minst 20 prosent av virksomheten i Lillestrøm. Hovedfokus vil være på lærerutdanning og sykepleie, men kommunen har også fått signaler om at det jobbes med å etablere profesjonsutdanning i psykologi og en satsing på intelligent helse i Lillestrøm, fastslår han.

«Etablering av studieplasser for høyere utdanning innenfor blant annet helsefag, inkludert intelligent helse, vil bidra til å styrke det allerede sterkt fagmiljøet innenfor disse områdene ytterligere.»
Kjartan Berland, ordfører i Lillestrøm kommune

En offensiv næringspolitikk

Ordføreren vektlegger dessuten kommunens offensive næringsstrategi som viktig virkemiddel:

– Kommunens rolle som tilrettelegger for næringsutvikling er viktig! Vi skal både legge til rette, og være en samarbeidspartner, både for de aktørene som allerede er her og for nye virksomheter som er på vei inn. Vi tar denne oppgaven på alvor og har en klar ambisjon om å være en næringsvennlig kommune, noe som også gjenspeiles i kommunens næringsstrategi, kan ordføreren fortelle.

«Vi vil spille på lag med næringslivet, og vi vil bidra til å legge til rette for at enda flere virksomheter får øynene opp når det gjelder de fantastiske mulighetene som finnes i Lillestrøm!»
Kjartan Berland, ordfører i Lillestrøm kommune

Lillestrøm vil være en aktiv bidragsyter i «kraftløftet»

Tilgangen på kraft er en viktig forutsetning for etablering av nye virksomheter i regionen vår. Man kan vente og se hva som skjer – eller sette seg i førersetet. Kjartan Berland ser ut til å velge det siste alternativet:

– Gjennom rapporten «Kraftløftet» har LO og NHO synliggjort at det er et kraftunderskudd i hele landet, også i Oslo og Akershus, forteller Kjartan.

– Lillestrøm kommune ønsker å være en del av løsningen på kraftunderskuddet og deltar derfor i et forskningssamarbeid som involverer Universitetet i Oslo, Statnett, Statkraft og en rekke industripartnere. Hensikten med dette initiativet er å etablere et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) kalt Twin Energy FME. Målet er at forskningssenteret allerede skal være i drift fra 2025, avslutter Kjartan.

Og når ingrediensene kraft, arealer, kompetanse og innovasjon spiller på lag, og i tillegg er vedtatt gjennom en solid næringsstrategi, er det lov å bli optimist på regionens vegne. Vi kan slå fast at oppturen fortsatt har gode vekstvilkår i Lillestrøm og omegn.

Tilbake

Del artikkel:

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS