fbpx

Publisert: 14.06.2022

Kilde: Oppturen

Del artikkel:

Universitetsbyen Lillestrøm – the place to be!

Universitetsbyen Lillestrøm – the place to be!

– Fremtidsrettede næringer bør se til Lillestrøm nå, sier ordfører Jørgen Vik.

Publisert: 14.06.2022

Kilde: Oppturen

Jørgen Vik med Lillestrøm skyline i bakgrunnen.
Ordfører Jørgen Vik. Foto: Christian Wangberg

– OsloMet nyetablerer seg i Lillestrøm sentrum, med et bredt utvalg av relevante studier. Universitetet i Oslo skal løfte Norge inn i teknologiframtiden sammen med instituttene på Kjeller. Fagskolen i Viken utvider sine tilbud innen ulike fagutdanninger. Den som etablerer seg i Lillestrøm, sikrer seg også muligheten for solid kompetansepåfyll i årene som kommer.

Bør handle nå

Ordføreren er ikke i tvil om at Lillestrøm blir et enda mer attraktivt sted å drive næring i årene som kommer: – Som universitetsby vil betydningen til både byen og hele regionen øke, sier Vik. – Med flere tusen studenter i vår midte, hundrevis av akademisk tilsatte, og generelt et økt aktivitetsnivå knyttet til studiestedene vil dette være et attraktivt sted for fremtidsrettede bedrifter å etablere seg. 

Ny næringsstrategi

– I vår nye næringsstrategi legger vi vekt på satsing innen fremtidsrettede næringer som helse, miljø, klima og fornybar, i tillegg til et sterkt fokus på gründerskap og innovasjon. Bærekraft er stikkordet i alt vi gjør, det være seg kommunale planer, nye bygg eller de virksomheter vi strekker oss etter.

– I tillegg er allerede Lillestrøm en by og en region med et sterkt samhold og et variert og veletablert næringsliv, fortsetter Jørgen Vik. – Framover vil vi jobbe enda mer med å koble sammen miljøer, kompetanse og fag ala Oslo Science City. Vi har mye å by på, og har plass til flere som har lyst til å være med på denne oppturen – som vi vet det blir!

Rivende utvikling

Lillestrøm by er i rivende utvikling, med nye næringsbygg og næringstomter i tilknytning til kollektive trafikknutepunkter, leilighetskomplekser i sentrum, grønne lunger – og ikke minst spennende utdannings- og servicetilbud. 

 – Den som vil drive innovativ, bærekraftig næringsutvikling med skarpe, nyutdannede hjerner, bør kjenne sin besøkelsestid, sier ordfører Jørgen Vik. Oppturen skjer nå. Om fem år vil mange stå og tenke: «Hva skjedde egentlig i Lillestrøm?»

Tilbake

Del artikkel:

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS