fbpx
Utvidelsen av Romerike helsebygg.

Prosjekttype: Offentlig/Privat

Beliggenhet: Lillestrøm

Del byggeprosjekt:

Linstow – Et av Norges ledende eiendomsselskap. Linstow eier, utvikler og forvalter eiendom innen ulike segmenter i Norge og i utlandet.

Romerike Helsebygg

Romerike Helsebygg

Romerike Helsebygg er et levende og tverrfaglig kompetansehus for helse. I bygget, som er på hele 20.000 kvadratmeter, er rundt 30 ulike helsetjenester samlet under samme tak, både fra offentlig, privat og frivillig sektor.

I helsebygget finner du blant annet legevakt, legesenter, tannlegetjenester, helsestasjon, blodbank, røntgen, ortopediteknikk, fysioterapi, ernæringsfysiologi, NAV, kommunal akutt døgnenhet og andre avtalespesialister. I bygget er det også et apotek og en hyggelig kafé.

Vi planlegger nå for å doble byggets areal til ca 40.000 kvadratmeter slik at enda flere helseaktører får plass.

Prosjekttype: Offentlig/Privat
Beliggenhet: Lillestrøm

Linstow – Et av Norges ledende eiendomsselskap. Linstow eier, utvikler og forvalter eiendom innen ulike segmenter i Norge og i utlandet.

Illustrasjon: Utvidelsen av Romerike Helsebygg fra luften.

Et møtested for alle

Linstow har med Romerike Helsebygg skapt et helsebygg som det er enkelt og hyggelig for brukerne å besøke, og et inspirerende og kreativt sted å arbeide. Hele bygget, fra kontorer og fellesarealer, til parkering og plassering av bygget, er tilpasset de spesielle og ulike behovene som vi vet at helseaktører har.

Byggets beliggenhet i Lillestrøm sentrum er en viktig årsak til at helsebygget har blitt så populært. Lillestrøm by ligger sentralt i Romeriksregionen, 10 minutter unna Oslo og omtrent det samme til Gardermoen. Bygget ligger nær kollektivknutepunkt for både buss og tog, og det er godt med parkeringsplasser for tilreisende som kommer i egen bil – både utendørs og innendørs i egen parkeringskjeller.

Illustrasjon: Belysning i Dampsagvegen 2.

Illustrasjon: Helsetorget.

Illustrasjon: Helsebygget fra Rådhusparken.

Et knutepunkt for helsekompetanse

Vi tror at helseindustrien vil være en av de viktigste driverne for innovasjon og teknologisk nyvinning i fremtiden, og at det vil bli enda flere helseaktører som vil ønske samlokalisering. Helse er en av de største samfunnsutfordringene vi står ovenfor og det er behov for å overføre kunnskap fra forskning til næringslivet og det offentlige, på en slik måte at innovasjon kan skje i form av nye måter å løse behovet på.

Vårt mål med den planlagte utvidelsen er derfor å kunne tilby enda flere helseaktører plass hos oss, både innen helsetjenestesiden og helseindustrien, samt forskning, utdanning og utvikling.

Illustrasjon: Inngangsparti Romerike Helsebygg.

Vi ønsker at Romerike Helsebygg skal bli et knutepunkt for helsekompetanse – et bygg som fasiliterer for utveksling av idèer og samskaping mellom næringsliv, offentlige aktører, forskning og undervisning i regionen. Videre ønsker vi å skape kreative møteplasser for private og offentlige aktører som jobber med brukerorienterte tjenester, helserelatert forskning, og utvikling av smarte løsninger for helseteknologi og velferdsteknologi.

Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om vår utvidelse.

  • Markedsdirektør Bård Løvaas, tlf. 900 90 208, e-post: bal@linstow.no
  • Markedssjef Camilla E. Preus, tlf. 958 52 184, e-post: kcp@linstow.no

Tilbake

Del artikkel:

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS