fbpx

Publisert: 05.01.2021

Skrevet av: Steinar Aasen

Kilde: Forskningsparken
Kjeller magasin

Del artikkel:

Business Lillestrøm ble etablert i 2015 som et veksthus for oppstarts- bedrifter og gründere, for å øke antall nyetableringer og bidra til ytterligere vekst for næringslivet i Lillestrøm- regionen.

Vinner av Årets gründeridé på Romerike 2020

Vinner av Årets gründeridé på Romerike 2020

TEK Solutions lager 3D-kopier av bygg​

Publisert: 05.01.2021
Skrevet av: Steinar Aasen
Kilde: Forskningsparken Kjeller magasin

Business Lillestrøm ble etablert i 2015 som et veksthus for oppstarts- bedrifter og gründere, for å øke antall nyetableringer og bidra til ytterligere vekst for næringslivet i Lillestrøm- regionen.

Ved hjelp av laserscanning lager Tarjei Heimtoft i TEK Solutions unike plantegninger og videoopplevelser av bygningskropper med inventar.

Tarjei Heimtoft har etablert TEK Solutions som leverer komplett visualisering av bygg, med dybdemåling og plantegningsreferanser.

– Oppstarten har vært litt av en reise. 2020 har vært et spesielt år, innrømmer gründeren.

Fra en forsiktig start på nyåret har han – på tross av Koronakrisen – har han klart å få selskapet opp og stå.

– Jeg har hatt god hjelp av miljøet i Business Lillestrøm til å komme i gang, forteller han.

TEK Solutions ble etablert i januar. I april kom Heimtoft i kontakt med det han beskriver som «den ideelle pilotkunden». Han fikk avtale om å kartlegge to næringsbygg.

– I juni kunne jeg gå til anskaffelse av det jeg trengte av hardware og software for å komme i gang.

Etter å ha gjennomført en kartleggingsprøve gjennom en liten «egenpilot», var han klar for oppdraget for sin aller første kunde.

Innertier på første forsøk

Det første bygget han gikk løs på hadde kunden nettopp kjøpt. Arealet var oppgitt å være 7.500 kvm. Men det stemte ikke. Da målingene var fullført fikk kunden en hyggelig overraskelse:

– Arealrapporten viste at bygget hadde en gulvflate på hele 8.100 kvm, forteller Heimtoft.

De 600 kvm ekstra gulvflate gir en potensiell verdiøkning på 13 millioner kroner for bygget. For byggeier representerer dette en årlig ekstra leieinntekt på én million kroner.

En målbar VR-opplevelse

TEK Solutions leverer en byggtjeneste som kombinerer en virtuell virkelighet med nøyaktige dybdemålinger og plantegningsreferanser.

– Alt blir digitalisert, slik at brukeren kan bevege seg rundt i bygge visuelt, enten ved hjelp av video eller i plantegningen. Alle punkter kan merkes og avstanden mellom dem kan måles. Byggeier kan hente ut nøyaktige måledata der det måtte være behov for det, forteller Tarjei Heimtoft.

Han er godt fornøyd med utviklingen for selskapet og ser store muligheter framover.

”Mange bygninger er blitt gjenstand for store endringer opp igjennom årene. De gamle plantegningene stemmer ikke lenger med dagens bygg, men det kan jeg hjelpe til med”

– Tarjei Heimloft

Tilbake

Del artikkel:

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS