fbpx

Publisert: 20.01.2021

Skrevet av: Steinar Aasen

Kilde: Forskningsparken
Kjeller magasin

Del artikkel:

Etableringstjenesten på Nedre Romerike er et tilbud i Viken fylkeskommune til de som vil starte for seg selv. Tjenesten tilbyr individuell veiledning og kurs knyttet til å etablere egen bedrift.

Simulerer lys & varme i nye bygg og byområder

Simulerer lys & varme i nye bygg og byområder

Ved hjelp av rå datakraft og avanserte datamodeller viser de hvordan kundene kan gå fram for å få tilstrekkelig dagslys, godt inneklima og best mulig energibruk i sine prosjekter.

Publisert: 20.01.2021
Skrevet av: Steinar Aasen
Kilde: Forskningsparken Kjeller magasin

Etableringstjenesten på Nedre Romerike er et tilbud i Viken fylkeskommune til de som vil starte for seg selv. Tjenesten tilbyr individuell veiledning og kurs knyttet til å etablere egen bedrift.

Oppstartsselskapet Marini Consulting som holder hus hos Business Lillestrøm, har ikke brukt tid på markedsføring eller til å løpe etter kunder.

– Prosjektforespørslene kommer av seg selv – og det tror de vil fortsette å gjøre så lenge vi levere gode tjenester som kundene setter pris på, sier Alexander Marini.

Rådgiverselskapet har hatt mer enn nok av oppdrag for utbyggere og entreprenører som vil ha bistand med kartlegging av dagslys, inneklima og energi.

– For kundene er det også viktig å redusere usikkerhet og prosjektrisiko. Det kan vi bidra med når vi er med i tidligfase hvor vi kan foreslå og dokumentere nødvendige tiltak, forteller Alexander Marini.

Han startet for seg selv i oktober 2019, etter å ha jobbet for store rådgivende ingeniørselskap som Norconsult, Asplan Viak og WSP i ti år.

Måtte utvide staben

I oppstartsfasen benyttet han flere av gründertilbudene hos Etablerertjenesten på Nedre Romerike.

– Etablererkurset ga meg en god startplattform. Jeg har også hatt stor nytte av effektive veiledningstimer hos rådgiver Jan Erik Nilsen i Etablerertjenestens.

Marini trekker også fram Kristin Uvaag Tufte i Business Lillestrøm, som har vært en svært god hjelp.

I vår ble pågangen av oppdrag for stor til at han kunne håndtere dette alene. Han måtte doble staben. Ole Marius Svendsen ble ansatt i begynnelsen av august.

Illustrasjonen viser en simulering av gjennomsnittlig dagslysfaktor i et nytt kontorbygg etter BREEAM.

Viser hvordan bygget virker

Energibruken i bygg har fått langt sterkere oppmerksomhet de siste 13 årene. Dette har gått på bekostning av oppmerksomheten rundt dagslys. Utbyggere må forholde seg til Plan og bygningslovens krav til dagslystilgang.

– Mye fortetting av bygninger og ønske om å bygge passivhus innebærer mindre vinduer og tykkere vegger. Dette gjør det utfordrende å få inn nok dagslys, forteller gründeren.

Med økende etterspørsel etter plusshus og bygg som oppfyller den internasjonale BREEAM-standarden, er det mange forhold og vurderinger som skal utføres.

Selskapet bistår også utbyggere i reguleringssaker for å sikre at det blir tilstrekkelig dagslysinnfall på byggene og nok sollys på uteoppholdsarealer. Med inngående kunnskap om glass og fasader, kan de to rådgiverne også bistå med å optimalisere utformingen av bygningsmassen.

Medforfatter til nye bransjeveiledere

Alexander Marini som blant annet har jobbet med Meierikvartalet i Lillestrøm, har også vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet den nye bransjeveilederen for dagslys til Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

Han deltar også i arbeidsgruppen for den nye bransjeveilederen for termisk inneklima, som vil bli klar utpå nyåret.

”Etablererkurset ga meg en god startplattform. Jeg har også hatt stor nytte av effektive veiledningstimer hos rådgiver Jan Erik Nilsen i Etablerertjenestens.” – Alexander Marini

Tilbake

Del artikkel:

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS