fbpx

Publisert: 04.09.2020

Skrevet av: Gry Selnes Slotterøy

Kilde: Forskningsparken
Kjeller magasin

Del artikkel:

IFE - Bli med på oppturen

IFE – Institutt for energiteknikk, med sine 600 ansatte på Kjeller og i Halden, stiller et elitelag innen petroleumsforskning, fornybar energi, nukleær- teknologi og radioaktive legemidler

I posisjon for å bidra til revolusjon i kreftbehandling

8. november åpnet ordfører i Lillestrøm kommune, Jørgen Vik, de nye laboratoriene for radioaktiv forskning på IFE. Økt kapasitet kommer godt med i en tid der det skjer en stor utvikling innen kreftbehandling og persontilpasset medisin.

Publisert: 04.09.2020
Skrevet av: Gry Selnes Slotterøy
Kilde: Forskningsparken Kjeller magasin

IFE - Bli med på oppturen

IFE – Institutt for energiteknikk, med sine 600 ansatte på Kjeller og i Halden, stiller et elitelag innen petroleumsforskning, fornybar energi, nukleær- teknologi og radioaktive legemidler

Store fremskritt de senere årene har ført til en revolusjon innen moderne kreftbehandling. Innenfor radiofarmasi har Norge et særdeles godt utgangs- punkt, blant annet med det multinasjonale pharma- selskapet Bayer som er en stor bidragsyter innen tidlig-fase forskningen i Norge. På oppdrag fra Bayer har IFE siden lanseringen i 2013 produsert Xofigo som i dag selges over hele verden.

De siste fem årene har Bayer gjort store investe- ringer i forskning som skal overvinne forsvaret til kreftcellene ved bruk av målstyrt stråling. Nå starter de kliniske studiene på de lovende legemidlene.

Kari Karbak - IFE - Bli med på oppturen

Direktør for radiofarmasøytisk produksjon hos IFE, Kari Harbak, viser en internasjonal delegasjon fra Bayer rundt i produksjonsanlegget på Kjeller (Foto: Bo Mathisen)

Utvider laboratoriekapasiteten

IFE Radiofarmasi på Kjeller har i dag en global produksjonsvirksomhet med om lag 140 ansatte.

IFE tilbyr både utviklingstjenester, industriell produk- sjon samt global distribusjon av radioaktive legemidler. IFE fungerer i tllegg som nasjonalt apotek for disse medisinene. Dette inkluderer kontroll og distribusjon av alle radiofarmaka direkte til de nukleærmedisinske avdelingene på norske sykehus.

IFE har investert 50 millioner i utvidelse og fornyelser av våre fasiliteter innen Radiofarmasi de to siste årene, for å ha økt kapasitet og posisjonere oss i et marked som er i stor utvikling og vekst, forteller IFEs divisjons- direktør for radiofarmasi, Erik Flatmark.

Ordfører Jørgen Vik - IFE - Bli med på oppturen

Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik åpnet Nukliden – de nye laboratoriene for radioaktiv forskning på IFE. Foto: Gry Slotterøy.

Tidlig testing av nye legemidler

De nye laboratoriene gjør det blant annet mulig for IFE å bidra med tidligfase-testing av nye legemidler for kommersielle samarbeidspartnere.

IFE har forsket på og produsert radioaktive legemidler i nærmere 70 år. – Vi ser store muligheter for å utvikle radiofarmasi-virksomheten videre, og planlegger ekspansjon i årene fremover, fastslår Erik Flatmark. Sammen med offensive og satsende industrielle partnere kan det gi grunnlag for ny internasjonal suksess.

Tilbake

Del artikkel:

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS