fbpx

Publisert: 02.09.2020

Skrevet av: Lars Aarnønæs og Espen Hofoss

Kilde: Forskningsparken
Kjeller magasin

Del artikkel:

FFI - Bli med på oppturen

Forsvarets forskningsinstitutt har 700 ansatte. Tverrfaglig anvendt forskning skal bidra til et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

Fra Kjeller til Mars

Nasas neste Mars-kjøretøy har øyne som kan se ned i bakken. Instrumentet er laget ved Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller.

Publisert: 02.09.2020
Skrevet av: Lars Aarnønæs og Espen Hofoss
Kilde: Forskningsparken Kjeller magasin

FFI - Bli med på oppturen

Forsvarets forskningsinstitutt har 700 ansatte. Tverrfaglig anvendt forskning skal bidra til et effektivt og relevant forsvar, et sikkert samfunn og en konkurransedyktig norsk forsvarsindustri.

Lyset er skarpt, nesten blendende. Hvitkledde skikkelser går rolig rundt en merkelig doning som ligger med buken i været.

Velkommen til et «bilverksted» utom det vanlige! Vi er i Pasadena i Los Angeles, i det aller helligste rommet i NASAs Jet Propulsion Lab (JPL). Her bygges Mars 2020-roveren. To av de hvitkledde skikkelsene i rommet kommer fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). De har nettopp levert et av farkostens mest spennende instrumenter: georadaren Rimfax.

Sånn ser det ut når en Mars-rover bygges.
Foto: Nasa/JPL-Caltech

Har det vært noe liv der?

Mars 2020-utgaven er den femte i rekka av slike rovere, og den mest avanserte. Roveren er et rullende labora- torium. Den vil hente opp prøver og analysere dem. Det store spørsmålet er fortsatt det samme: Har det vært liv på Mars?

Hensikten med georadaren FFI har levert, er å studere den geologiske lagdelingen under Mars-overflaten. Dette vil være første gang en rover har denne mulig- heten på Mars.

– Hittil har de kunnet skrape bare 2-3 centimeter ned i bakken. Målet nå er å se ti, kanskje flere titalls meter ned, forteller sjefsforsker Leif Damsgård. Han og kollega Sverre Brovoll var til stede da Rimfax ble montert på Roveren høsten 2019.

– Et viktig mål er å finne sedimentære lag der det kan ha vært vann, og dermed muligheter for liv. Med Rimfax trenger ikke forskerne å kaste bort tid på å kjøre der det ikke har vært slike forhold, sier Brovoll.

Lander februar 2021

I utgangspunktet har FFI utviklet georadarer for at Forsvaret skal kunne se gjennom vegger og ned i bakken, blant annet for å finne nedgravde miner.

– Da Nasa inviterte forskningssamfunnet til å foreslå instrumenter til neste Mars-rover, foreslo vi å lage en space-kvalifisert georadar selv, forteller Damsgård. FFIs radar ble plukket ut som ett av 7 instrumenter blant 54 innkomne forslag.

Vinduet for oppskytning er 21 dager, i juli og august 2020. Da starter en sju måneders ferd. Utsettes opp- skytningen er det 26 måneder til neste gang de kan prøve.

Hvis oppskytingen går som planlagt, lander Roveren 18. februar 2021. Den er laget for å overleve 1,5 marsår, noe som tilsvarer tre år på jorden.

– Sannsynligvis kan den leve og gi oss data i 10-15 år, tror FFI-forskerne.

Tilbake

Del artikkel:

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS