fbpx

Publisert: 28.08.2020

Skrevet av: Line-Iren Jahren Thudesen

Kilde: Forskningsparken
Kjeller magasin

Del artikkel:

Dynea - Bli med på oppturen - Lillestrøm

Dynea – Lillestrøms største industri- bedrift – en internasjonal kunnskaps- og produksjonsbedrift for alle typer lim til den tre-bearbeidende industrien i Europa

Dynea er limet i treforedlingsindustrien

Dynea er limet i treforedlings-industrien

Treforedlingsindustrien har gjennomgått store forandringer de siste 100 år. Den historiske sagbruksnæringen i Lillestrøm er borte, men tradisjonen videreføres av Dynea, som er blitt verdensledende innen spesialområder for bindemidler til treindustrien.

Publisert: 28.08.2020
Skrevet av: Line-Iren Jahren Thudesen
Kilde: Forskningsparken Kjeller magasin

Dynea - Bli med på oppturen - Lillestrøm

Dynea – Lillestrøms største industri- bedrift – en internasjonal kunnskaps- og produksjonsbedrift for alle typer lim til den trebearbeidende industrien i Europa

Fabrikkområdet til Dynea ligger ytterst på Nesa mellom byen og elva. Her lå Lillestrøm Cellulosefabrikk inntil den ble nedlagt i 1943. Dynea overtok området i 1947, og har spesialisert seg på kvalitetsbindemidler til den trebearbeidende industrien. 90 prosent av produksjonen går i dag til treforedlingsindustrien. Limte treprodukter er i fremvekst, finnes i nær alle former, og gir nye muligheter innen både bygningskonstruksjon og møbelindustrien.

Dynea utvikler og selger bindemidler og tilsetnings- stoffer til maling og lakk som består av polymere med mange forskjellige og utfordrende kjemier. Suksess er, ved siden av solid kjemisk- og praktisk bruks- kompetanse, avhengig av tett og godt samarbeid mellom både kollegaer og kunder.

– Vi er totalt 176 ansatte fra 15 land, hvorav 23 personer jobber i utviklingsavdelingen. Med «persistently innovative» som en av våre grunnleggende verdier, har vi høyt fokus på innovasjon i alle ledd, forteller innovasjon og utviklingssjef Kristin Grøstad.

Fra laboratoriet og ut til kunden

Produktutviklerne jobber nært med produksjon, teknisk service og kunder. De følger nye produkter fra laboratoriet frem til industrielle anvendelser hos kundene våre over hele verden.

Dynea er aktivt involvert i flere internasjonale prosjekter med universiteter og institutter, og er bidragsyter i standardiseringskomiteer og i bransje- og miljø- sertifiseringsorganer, påpeker Grøstad.

Arbeid på Dynea - Bli med på oppturen

Laboratorietekniker Henrik Carboni, kjemitekniker Marianne Tømmerberg og forsker Daniel Schaupp er spente på hvordan bruddflaten ser ut når dette trestykket splittes. Foto: Steinar Aasen

Arbeid på Dynea - Bli med på oppturen

Kjemitekniker Marianne Tømmerberg og forsker Daniel Schaupp tester flytegenskaper på limet.
Foto: Steinar Aasen

Renessanse for trebygg

Drevet av fokus på både ytre- og indre miljø, blir bygging med tre stadig mer populært, både til skoler og barnehager, offentlige bygninger og høyhus.

– Tre som bygningsmateriale bidrar positivt for innemiljøet.
I krysslimte, bærende veggelementer og limtrebjelker – som til Mjøstårnet – er en av bestanddelene bindemiddelet som Dynea produserer, forteller Grøstad.

Global leverandør

Utvikling av tilsatsstoffer for maling og lakk har de siste årene dreid mot vannbaserte systemer. Behovet for produkter for å oppnå jevne og glatte overflater, med god farge, har ført til utvikling av en ny produktserie.

– Ferden har vært og er spennende, og vi er nå i en introduksjonsfase for hele verden, forteller Grøstad.

Tilbake

Del artikkel:

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS