fbpx

Publisert: 22.12.2020

Kilde: Forskningsparken
Kjeller magasin

Del artikkel:

Datek logo

Datek er en av Norges ledende leverandører av IoT-løsninger med fokus på smarte hjem, smarte byer og smart helse. Selskapet ble etablert i 1997 og har 45 ansatte.

Blodtrykksrevolusjonen fra Lillestrøm HyperSension

Blodtrykks-revolusjonen fra Lillestrøm HyperSension

Nederst i Storgata i Lillestrøm jobbes det med en innovativ medisinsk løsning med mål om å radikalt forbedre måten vi måler, avdekker og behandler høyt blodtrykk på.

Publisert: 22.12.2020
Kilde: Forskningsparken Kjeller magasin

Datek logo

Datek er en av Norges ledende leverandører av IoT-løsninger med fokus på smarte hjem, smarte byer og smart helse. Selskapet ble etablert i 1997 og har 45 ansatte.

Firmaet heter Datek Smart Health, og i prosjektet HyperSension utvikler de en bærbar og kontinuerlig blodtrykksmåler, uten den tradisjonelle oppblåsbare mansjetten.

Høyt blodtrykk kan behandles, men det er viktig å få avdekket tilstanden. I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) har mer enn én milliard mennesker i verden for høyt blodtrykk. Mindre enn 20 prosent av dem har blodtrykket under kontroll.

GEN2 av blodtrykksmålerprototypen

Kontinuerlig måling – kontinuerlig overvåking

– Plattformen vår inkluderer en app for pasienter, webgrensesnitt for leger og backend for maskinlæring. Kjernen i vår innovasjon er blodtrykksmåleren: en bærbar sensor festet til et brystbelte. Forteller Susanne Ludvigsen, daglig leder i Datek Smart Health. 

Fra denne enheten måles to fysiologiske råsignaler: elektrokardiografi (ECG) og fotopletysmografi (PPG). Det utvikles en modell som beregner blodtrykket basert på disse råsignalene. Enheten har i tillegg en IMU-sensor. Med disse sensorene kan vi angi tilleggs-parametere som kan være viktige for å vurdere helsetilstanden, slik som klassifisering av bevegelse og søvn, aktivitetsnivå og hvile.

”Vi jobber med patenterbar blodtrykksteknologi, ledende sensorteknologi og en innovativ og spennende dataplattform med maskinlæring og kunstig intelligens”.
- Espen Westgaard

Daglig leder i Datek Smart Health, Susanne Ludvigsen og teknisk sjef i Datek Smart Health, Espen Westgaard tar sikte på en lansering på verdensmarkedet i 2022.

Et utfordrende og spennende prosjekt

Ettersom systemet baserer seg på trådløs overføring av data kan løsningen bidra til en mer effektiv oppfølging av pasienter med hypertensjon (høyt blodtrykk).

– Pasienten kan få økt kontroll og kunnskap om sin egen helse via appen, samt at målinger kan avleses hos legen uten pasient eller utstyr til stede. Løsningen vår vil kunne erstatte dagens tradisjonelle 24-timers ambulatorisk blodtrykksmåler, gi kontinuerlige målinger og mer robust grunnlag for diagnose. Den vil også åpne opp for enda flere muligheter innen avstandsoppfølging, fortsetter Susanne.

Espen Westgaard, teknisk sjef i Datek Smart Health, beskriver dette som et utrolig spennende prosjekt.

– Vi jobber med patenterbar blodtrykksteknologi, ledende sensorteknologi og en innovativ og spennende dataplattform med maskinlæring og kunstig intelligens på en og samme tid. Samtidig skal vi følge alle regulatoriske retningslinjer rundt sikkerhet, personvern og andre særkrav knyttet til et helsesystem, forteller han.

Klar for verdensmarkedet

Løsningen er basert på flere år med forskning og utvikling og det er gjennomført flere kliniske studier med prototypen sammen med SINTEF, Oslo Universitetssykehus og Sandefjord Helsepark.

Resultatene er svært lovende. Datek har mål om å få produktet godkjent og klar for verdensmarkedet i 2022.

– Vi ser et globalt potensial for produktet vårt. Dette kan gi en ny og bedre hverdag for blodtrykkspasienter i hele verden, sier Susanne Ludvigsen.

Tilbake

Del artikkel:

Samarbeidspartnere

Bli med på oppturen er et budskap fra næringslivet i Lillestrøm. Initiativtakerne er Lillestrøm Eiendomsforum og samarbeidspartnere er Lillestrøm kommune og aktører fra næringslivet. 

© 2020 Bli med på oppturen | Web av Ahlin Kommunikasjon AS

© 2020 Bli med på oppturen | Web av
Ahlin Kommunikasjon AS